НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ" ГР. ВРАЦА

За проекта

Име на проекта
Развитие на ключовите компетентности чрез проектобазирани дейности
Тип проект
Еразъм+ К2 Стратегическо партньорство между училища
Партньори
България - https://sofronii4.blogspot.bg/
Испания - http://aprendemosjuntoscervantes.blogspot.com.es  
Франция - http://paulricoeur.eklablog.fr/
Италия - http://erasmusplusbolano2017.eklablog.com  
Португалия - http://projetosparaaprendermosjuntos.bg 
Литва - http://seduva.manosemi.lt/seduva
               
Цели

Повишаване качеството на образованието и резултатите от обучението.
Разучаване и прилагане на ефективни стратегии за усъвършенстване на ключовите компетентности.
Подобряване квалификацията на учителите и подкрепа за младите учители. 
Дейности
Укрепване сътрудничеството между образователни организации с цел реализиране на обмен на добри практик
Прилагане на иновативни методи в обучението.

 Продължителност на проекта – 24 месеца