Начало на проекта

Продължителност:  
Тип проект:
Партньори:                    
24 месеца
Еразъм+ К2 Стратегическо партньорство между училища
Испания, България, Франция, Италия, Литва,  ПортугалияЕвропейските страни са възприели различни подходи, за да управляват и насърчават развитието на ключовите компетенции. Чрез този европейски проект всяка страна ще сподели опит, ще се увеличи мотивацията на екипите, ще се обогатят практиките посредством обмяната на добри практики. Мобилизрането на учителите ще доведе до мотивиране на учениците и ще повиши техните постижения.